En stillasittande livsstil är dödlig!

 

I dagens samhälle är det väldigt vanligt att sitta framför datorer och TV-apparater stora delar av dagarna. I många fall är det en nödvändighet, en del av vårt yrke, någonting som är svårt att undvika. Men faktum är, att sitta under långa perioder, vare sig det är framför en dator eller någon annanstans, kan vara dödligt.

Jag har sett många exempel på hur en stillasittande livsstil påverkar människor, då jag jobbar med dem varje dag. Men resultaten forskarna för Annals of Internal Medicine kom fram till chockade även mig.

Annals of Internal Medicine gjorde en analys på över 40 andra studier, där varje studie studerade risken för sjukdomar och dödsrisk för människor som lever en stillasittande livsstil jämfört med de som inte gör det. Studierna analyserade också effekterna av träning i båda typerna av livsstilar.

De kom fram till att en stillasittande livsstil, även om man tränar emellanåt, generellt sett ökar risken för att få dödliga sjukdomar med 16% gentemot folk med en aktiv livsstil.[1] De följde fler än 240 000 människor mellan åldrarna 50-71 år. Ingen av dessa hade cancer eller några hjärtproblem när studien startade. De följde dessa människorna i åtta och ett halvt år. De som var stillasittande i mer än sju timmar om dagen, även om de tränade varje dag, hade 61% ökad risk av att dö från hjärt- och kärlsjukdomar samt 22% ökad chans att dö från cancer jämfört med de som inte satt stilla i mer än en timme per dag[2].

Att sitta ner är generellt kopplat med en högre risk för att få farliga sjukdomar, och för de som inte tränar någonting alls ökar riskerna avskyvärt. Risken för att få potentiellt dödliga sjukdomar ökar med 47% och risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar med hela 100%! Liknande resultat har framkommit ur en studie gjord i Australien på ca 9000 människor, där folk som satt mer än fyra timmar om dagen hade liknande procentuell ökning av att få dödliga sjukdomar[3].

Regelbunden ansträngning hjälper dock till för en hälsosammare livsstil och minskad risk för sjukdomar, även ifall man sitter stilla mycket också. Analysen gjord av Annals of Internal Medicine kom fram till att människor som tränar regelbundet har 30% mindre risk av att bli drabbade av farliga sjukdomar än de som inte tränar.

Därför ger jag en chans till alla de som jobbar med mig att gå upp från deras arbetsuppgifter och gå runt, och speciellt ta promenader utomhus varje dag! Vi har också en liten studie där vi tränar yoga i början på arbetsdagen för en bättre livsstil, och jag rekommenderar alla att göra liknande. Det minsta du kan göra är att alltid ta pauser och röra på musklerna varje timme för att minska riskerna. Ett annat bra tips är att göra som jag och spendera 12 minuter på att utöva ”P.A.C.E”![4]

Livskvalitet i fokus!

[1] MD1.Biswas A, et. al. ”Sedentary Time and Its Association With Risk for Disease Incidence, Mortality, and Hospitalization in Adults: A Systematic Review and Meta-analysis.” Ann Intern Med. 2015;162(2):123-132.
[2] Matthews C, George S, Moore S, Bowles H, Blair A, Park Y, Troiano R, Hollenbeck A, Schatzkin A. ”Amount of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults.” Am J ClinNutr. 2012;95(2):437-45.
[3] Dunstan D., et. al. ”Television Viewing Time and Mortality.” Circulation. 2010; 121: 384-391.
[4] https://www.paceexpress.com/


Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *