Beta Glucan 60kaps

299.00 kr

Studier från Harvard Medical, Tulane, Baylor och en myriad liknande forskningsinstitutioner visar att Beta glucan är säker eftersom den på näringsmässig grund ger slagkraft åt ett nedgånget immunförsvar.

Beskrivning

Varför kan vi inte leva med en perfekt hälsa hela vårt liv? Vårt immunförsvar gör sitt bästa för att hålla oss friska. Men även immunförsvaret kan bli trött eller skadat av virus, svamp, bakterier eller sjukdomar.  En god nyhet är decenniets medel som varken är medicin eller antibiotika, utan ett näringsämne som kraftigt potentierar vårt eget immunförsvar.

Ett starkt immunförsvar är kroppens bästa vapen mot alla sorters hälsoproblem. Under de senaste decennierna har forskare över hela världen studerat effekten av ett medel som fått namnet Beta Glucan.  Beta Glucan har visat stor positiv effekt på immunförsvaret, så att det t.o.m. har patenterats många olika applikationer inom olika medicinska områden. (Några exempel följer i slutet av artikeln)

Hur arbetar Beta Glukan med immunsystemet?

Beta Glucan är en kraftfull immunförsvars aktivator som innehåller Beta glucan , med verksamma antioxidanta  beståndsdelar. De mikroniserade (små partiklar) Beta 1,3/1,6 Glucan är extraherade från cellväggen på bagerijäst och farmaceutiskt renade och steriliserade. Det är garanterat att det inte finns några skadliga jästproteiner kvar, som kan orsaka negativa eller allergiska problem .

Studier från Harvard Medical , Tulane , Baylor och en myriad  liknande forskningsinstitutioner visar att Beta glucan är säker eftersom den på näringsmässig grund ger slagkraft åt ett nedgånget immunförsvar.

Beta Glucan aktiverar immunsystemet där det startar, vid de specialiserade immuncellerna som kallas makrofager. Aktiverade och stimulerade makrofager rycker fram, griper och slukar hälsoangripare för att förstöra och upplösa dem med frätande enzymer. Makrofagcellerna som är mättade med Beta Glucan förenar sig med T-celler och B-celler, och skapar tillsammans en kedjereaktion av aktivitet, förökning och mobilisering av hela immunsystemet.

Allergier

När immunförsvaret inte är tillräckligt alert kan även allergiska tillstånd uppstå.

Allergier är en samling av sjukdomssymtom orsakade av ett felaktigt immunförsvar. Dess respons identifierar då av misstag harmlösa substanser som farliga angripare. Ett felinformerat immunförsvar kan orsaka sådana reaktioner som hösnuva, astma och hudutslag. Då är immunförsvaret i behov av hjälp att återfå förmågan att igenkänna och skilja mellan harmlösa allergener (damm, pollen, mat m.m.) och farliga patogener (virus, bakterier, parasiter och svamp.)

Det bästa sättet att bekämpa allergier är att aldrig få dem. Ett logiskt tänkande.

Men hur är det möjligt? Svaret är att förstärka immunförsvaret för att göra det möjligt för detta att skilja på vad som är verkligt skadligt, från det som är harmlöst för hälsan. Vetenskaplig forskning har visat att Beta 1,3 / 1,6 glukan,  stärker immunförsvaret och därmed skapar  bättre möjlighet till igenkännande och rättar till den felfunktion som uppstått inom immunförsvarets funktion. Det gör det dåliga alarmsystemet sunt och alert.

Forskningen har visat att om immunförsvaret redan är på högvarv mitt i en allergisk reaktion, kan Beta Glucan hjälpa till att modulera och återställa immunförsvaret till det normala, för att mildra de allergiska symptomen.

Cancer är en sjukdom vars symptom är ohämmad tillväxt av celler i någon av kroppens organ eller vävnader.

Tillväxten börjar när generna som kontrollerar celltillväxten och förökning (onkoceller) förändras av cancer orsakande agenter, kända som carcinogener. När en cell fått en malign transformation, börjar den lilla gruppen abnorma celler föröka sig fortare än de omgivande cellerna. De abnorma cellerna visar vanligen en brist på ”differentiering”, d.v.s. de utför inte längre det specialiserade arbete som vävnaderna omkring dem gör. På grund av detta är cancercellerna verkligen parasiter. Medan de undviker kontroll av hormoner och nerver och konsumerar näringsämnen, inte bidrar med någonting till kroppen.

Oförmågan hos immunsystemet att i första ledet igenkänna och att sedan svara på lämpligt sätt  på cancertumörer, bidrager i hög grad till sjukdomens förmåga att föröka och sprida sig innan den är igenkänd av kroppen.

Immunförsvaret kan stärkas så att det får större förmåga att upptäcka cancer som försöker gömma sig i normala celler genom en normalt förekommande biomolekyl kallad Beta 1,3/1,6 Glukan, en speciellt kraftfull immunförstärkare.

Beta Glukan är en ogiftig, närande biomolekyl, som signifikant höjer kapaciteten hos makrofagerna, de stora vita immuncellerna, och förhöjer deras förmåga att igenkänna cancerösa celler, speciellt när vi åldras.

I enlighet med forskning av Peter Mansell, Donald Carrow, M.D., Nicolaus Di Luzio, D.L. Williams, M.L. Patchen med flera vid bl. a. Harvard University, Baylor Tulane, Armens Radiobiologiska Forskningsinstitut och en mängd andra vetenskapliga forskningscenter, Beta Glukan stegrar alltså immunförsvarets uppmärksamhet och medvetande om de cancerösa cellernas närvaro,  samt understöder cellerna näringsmässigt så de kan upprätthålla sin kontroll.

När immunalarmet stöds av Beta Glucan, engageras hela immunförsvaret mot cancern, vilket gör att makrofagerna kan angripa cancercellerna med förstärkt giftverkan (cytotoxiska agenter) som dödar cancercellen och hindrar ytterligare spridning och förökning. Resultaten har blivit särskilt dramatiska i bröst, sarcoma och melanoma cancer.

Makrofagerna blir också skickligare och snabbare att bortskaffa det giftiga avfallet som skapas efter strålning och kemoterapi i kroppen, på detta sätt  reduceras eller elimineras de negativa sidoeffekterna såsom illamående, hårlossning, oförmåga att sova och hudskador på grund av strålbehandling.

Här nedan följer några av hundratals olika forskningsresultat och också några av de patenterade applikationerna:

 

 • Arterioskleros:

Williams D.L., Browder I. and DiLuzio N.R., “Soluble phosphorylated glucan: methods and compositions for wound  healing,”

U.S. Patent 4975421, Issued Dec 4, 1990.

  ”Beta 1,3 glucan både stimulerar och aktiverar makrofager…Den lämpar sig för personer med hög risk för arterioskleros (avlagringar i ådrorna). “

 • Cancer:

Williams D.L., Browder I. and DiLuzio N.R., “Methods and   compositions for prophylactic and therapeutic treatment of  infections,”

U.S. Patent 4900722, Issued Feb 13, 1990.

Beta Glucan är också mycket användbar för att stimulera makrofager att producera cytotoxisk ämne som är effektiv mot cancerceller.

( cytotoxisk: förhindrar reproduktionen och tillväxten)”

 • Chronic Fatique Syndrome: Uchida, A.; “Method for treatment of chronic fatigue syndrome,”

U.S. Patent 5424300 Issued June 13, 1995.

“En metod för behandling av Trötthetssyndrom genom administrering av en polysackarid som innehåller Beta 1,3 /1,6 Glucan “

 • Fungal :

Williams D.L., Browder I. and DiLuzio N.R., “Soluble phosphorylated glucan: methods and compositions for wound healing,”

U.S. Patent 4975421, Issued Dec 4, 1990.

”  Beta Glucan är mycket effektiv för sårläkning processen. Den är också effektiv för profilaktisk och terapeutisk användning mot bakterier, virus, svamp, och sjukdomar orsakade av parasiter.”

 • Adjuvant:

Jamas S., Easson D., Ostroff G.R.; “Glucan drug delivery system and adjuvant,”

U.S.Patent 5607677. Issued March 4, 1997.*

 • Adjuvant – Antibiotics:

Tzianabos AO, Cisnerol RL, et al; “Protection against intraabdominal sepsis by two polysaccharide immonumodulators (Beta 1,3/1,6 glucan), J Infect Dis, 178:1,200-6.1998.

” denna forskningen bevisar effektiviteten av Beta Glucan som hjälper till att förhindra blodförgiftning i bukhålan och representerar en ny effektiv hjälp som förstärker antibiotikakurer som vanligtvis används för dessa sjukdomar.”

 • Bacterial Infection:

DiLuzio N.R.,”Immunopharmacology of glucan: a broad spectrum enhancer of host defense mechanisms,” Trends in Pharmacol. SCI., 4:344-347. Dept of Physiology, Tulane U, New  Orleans, LA.* 1983.P347)

“Beta glucans breda spektrum av immunofarmakologiska aktiviteter inkluderar inte bara förändring av visa bakterier, virus och parasiter, utan  minskar även tumör tillväxten.”

 • Cancer – Carcinoma-Colon/Liver: “Inhibition of establishment and growth of mouse liver [colon carcinoma] mestastase after treatment with interferon gamma and beta-1,3-D-glucan;””Hepatology, 27:25, 1241-8. May 1998.

” Kombinationen av IFN-gamma och beta-1, 3 /1,6 D Glucan har minskat tillväxten av lever metastas och kollon cancer) nästan totalt.”

 • CancerCarcinoma of the Breast:

Mansell P.W.A., Ichinose H., Reed  R.J., Krements E.T., McNamee R.B., Di Luzio N.R.; “Macrophage-mediated Destruction of Human Malignant Cells in Vitro”.  Journal of National Cancer Institute; 54: 571-580. 1975.

” De 9 patienterna i studie hade bröstcancer. När beta glucan administrerades i operationssåret, minskade sårets storlek drastisk på så kort period som 5 dagar. I små sår var läkningen komplett, i stora sår var läkningen delvis.”

 • Cancer Melanoma:

Bogwald J, Johnson E, Seljelid R;, “The Cytotoxic  Effect of Mouse Macrophages Stimulated in vitro by a .beta. 1,3-D-Glucan from Yeast Cell Walls”. Scand. J. Immuol. 15: 297-304.

 1. Institute of Med Bio, U of Tromso, Norway.

Makrofager stimulerade med Beta Glucan blev kapabla att förstöra tumör celler. Målet var celler B-16 melanom, P-815 mastocytom, och L-929 celler. En påtaglig förstörelse av cancerceller utövad av makrofager stimulerade av Beta Glucan observerades efter 72 till 96 timmar.”

Res. Clin. Pract. 17:75-79. 1992.

” Beta glucans effekt som immunpotentiator, har studierats i utvecklingen av diabetes och insulitis hos råttor. Diabetes har minskat från 43,3% till 6,7% och insulitis från 82,4 % till 26,3%. Dessa resultat visar att Beta Glucan kan modulera den autoimmuna mekanismen riktad till bukspottkörteln och stoppar utvecklingen av diabetes hos råttor.”

 • Heart Disease:

Carrow, D.J.; “Beta-1,3-glucan as a Primary Immune Activator,” Townsend Letter; June 1996.

“Makrofagerna aktiverade med hjälp av Beta Glucan hjälper till att minska kolesterolet i blodet  och förhindrar ytterligare plack bildning i blodkärlen. Samtidigt förintar fagocyterna redan existerande plack. (Beta Glucan potentierar immunförsvarets förmåga att känna igen plack som främmande partiklar i kroppen. )”

Innehållsförteckning

Observera

Dagsdosen bör ej överskridas.
Förvara burken utom räckhåll för små barn.
Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till varierad kost.
Undvik om du är gravid.

Dosering

1 kapsel, 1-2 gånger dagligen före måltid.

Innehåll per kapsel

Beta 1/3, 1/6 Glucan 400mg

Frågor och svar

Är effekterna av beta-1,3/1,6-glukan uppbackade av vetenskaplig forskning?

Forskningen började på 1940-talet med en historia av beta glukan vetenskapliga upptäckter av Dr Nicholas DiLuzio, Dr Joyce Czop, Dr William Browder, Dr Kenneth W Hunter jr och andra att föra oss till dagens forskningsstatus. En enastående icke-kommersiell webbplats för att granska Beta glukan forskning är www.betaglucan.org. De flesta studier har PubMed referenser för att se den kompletta forskning.

Oberoende forskning från 1998-2014 vid University of Nevada School of Medicine under ledning av Kenneth Hunter, ScD bekräftade tidigare forskning genomförts vid Baylor College of Medicine i laboratorium av professor Phil Wyde, Ph.D. om den muntliga effektivitet partikelolösliga Beta glukan i att aktivera immunitet. Makrofager i båda studierna ökade markant deras immunsvar (fagocyt)-aktivitet hos möss som utfodrats med beta-1,3/1,6-glukan.

Vem bör använda Beta glukan för att stärka immunförsvaret?

Var och en av oss har ett otroligt komplext immunsystem för att skydda oss mot alla intrång i kroppen som kan orsaka skada. Ditt immunförsvar är din primära naturliga försvar mot sjukdomar och åldrande som kompletteras vid behov av läkemedel endast tillgänglig med ett recept och ämne i de flesta fall till oönskade bieffekter som utlöser behovet av ett recept för köp. Beta 1,3 / 1,6 glukan är en närings bränsle för immunförsvaret för att hjälpa till att göra det möjligt för ett normaliserat immunsvar.

Beta glukan näringsmässigt främjar normalisering som inkluderar regenerering av ett försvagat immunsvar eller ett lugnande av en hyperimmunsvar såsom allergiska reaktioner. Tillsammans med rätt kost, måttlig motion, tillräcklig vila och minskad stress, kan immunsystemet bibehållas.

Vad kan jag göra för att förbättra mitt immunförsvar?

Måttlig motion, rätt kost, tillräcklig vila, begränsad stress och en optimistisk attityd med skratt alla hjälper till att naturligt förbättra och underhålla våra immunsystem. En bra multi-vitamin och olika näringstillskott, särskilt Beta glukan, är nästan alltid fördelaktigt att ge näringsmässiga fördelar.

Några andra ofta använda kosttillskott innehåller råmjölk, Coenzym Q10, vitlök, Astragalus, Grape Seed Extract, Bioflavanoids, Omega 3: s och en hög kvalitet fler vitamin inklusive vitamin C, D, E och B-komplex med viktiga mineraler som zink, selen, magnesium och enzymer.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Beta Glucan 60kaps”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *